STAJYER BAŞVURU FORMU

 
YASAL UYARI


GÜRİŞ olarak veri sorumlusu sıfatıyla işbu elektronik iş başvuru formu aracılığıyla siz çalışan adaylarımızdan topladığımız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat doğrultusunda; işe alım, değerlendirme, iletişim, yerleştirme ve insan kaynakları faaliyetleri amaçlarıyla sınırlı olarak iş sözleşmesinin kurulması çerçevesinde işlenecektir.

STAJYER BİLGİLERİ
 
Stajyerin Adı - Soyadı
Okul Türü
Okul
Bölüm
Sınıf
Telefon (Cep / Ev)
E-posta
Adres
Staj Süresi (Hafta)
Staj Başlangıç Tarihi
Staj Bitiş Tarihi
Zorunlu Staj Türü
 
BEYAN


Güriş Holding A.Ş. ve Ankara Grup Şirketleri (“Veri Sorumlusu”) bu İş Başvuru Formunda yer alan tüm kişisel bilgilerimi (ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası, adres, e-mail adresi vb.), İnsan Kaynakları süreçlerini yürütmek, tarafımla iletişime geçmek veya istatistik tutmak amacıyla kullanabilir, ayrıca bu bilgileri işe alınmamam halinde 1 yıl, işe alınmam halinde ise; işe devam ettiğim süre ve işten ayrılışımdan itibaren 10 yıl süre ile arşivlerinde saklayabilir. Başvuran olarak, Güriş Holding A.Ş. ve Ankara Grup Şirketleri’ne (Güriş Ankara Grup şirketleri) ilişkin Kişisel Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni’ ni ve haklarımı okuduğumu ve Veri Sorumlusu tarafından aydınlatıldığımı, özel nitelikli verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen esaslar çerçevesinde toplanmalarına, kaydedilmelerine, işlenmelerine, gerektiğinde yurt dışına aktarılmalarına ve muhafaza edilmelerine peşinen izin verdiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.


Bu İş Başvuru Formu'ndaki bütün bilgiler tam ve doğru olarak tarafımdan doldurulmuş olup, bunlardan birinin gerçek dışı veya eksik olması halinde herhangi bir ihbara ve tazminata gerek kalmaksızın İş Sözleşmemin feshedilebileceğini kabul ve beyan ederim.

 
Tüm alanlar doldurulduktan sonra okul tarafından verilen belgenin, Staj Belgesi yükle alanından yükleme işlemi yapılarak gönderilmesi gerekmektedir.
 
Staj Belgesi Yükle
 
HIZLI ERİŞİM
PROJELERİMİZ
BİZE ULAŞIN

Ankara Caddesi No: 222 Karaoğlan Mahallesi GÖLBAŞI 06830 ANKARA

Questions : Bize Ulaşın

Google Map   |   İletişim Formu

BİZE ULAŞIN

GÜRİŞ İNŞAAT ve MÜHENDİSLİK A.Ş.
ANKARA CADDESİ NO: 222
KARAOĞLAN MAHALLESİ
GÖLBAŞI 06830
ANKARA
TÜRKİYE

 
© 2015 GÜRİŞ