Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 86 Next Page
Page Background

Genç Türkiye Cumhuriyeti, 50’li yılların başlarından itibaren, II.

Dünya Savaşı’nın sonuçlanarak, dünyanın yeniden yapılanmaya

başlaması süreciyle birlikte, altyapı yatırımlarını hızlandırmıştır.

Türkiye’de inşaat sektörünün ivme kazanması tam bu tarihlere

denk düşmektedir.

Güriş 1958 yılında İDRİS YAMANTÜRK tarafından kurulmuştur. Bu

tarihten günümüze kadar şirketimiz, tünellerden termik santrallere,

raylı taşıma sistemlerinden barajlara, boru hatlarına, su arıtma

tesislerine, limanlara, otoyollara, binalara, doğalgaz ve petrokimya

tesislerine kadar inşaat sektörünün hemen her alanında faaliyet

göstermiştir. Bugün Güriş, 100’ü aşkın projeye imza atarak,

30’u aşkın iştirak ve 5000’i aşkın personele sahip bir Holding’in

önderliğini yapmaktadır.

Güriş, inşaat, endüstri ve enerji alanlarında Türkiye’nin önde gelen

gruplarından biri olma özelliğini sürdürmektedir.

...yarım yüzyılı aşan

geçmişiyle kalite ve

güvenin taahhüdü...

İdris YAMANTÜRK

Kurucu Başkan Elektrik Yüksek Mühendisi - İ.T.Ü. - 1952

5

“İstek varsa, çözüm de vardır.”

“If there is a will, there is a way.”