Table of Contents Table of Contents
GÜRİŞ | Kurumsal Katalog / Corporate Catalog Next Page
Information
Show Menu
GÜRİŞ | Kurumsal Katalog / Corporate Catalog Next Page

 
GÜRİŞ
I

CONTENTS / İÇİNDEKİLER
3

ABOUT GÜRİŞ Güriş Hakkında
4

MILESTONES Kilometre Taşları
6

PROJECTS Projeler
14

01 - POWER AND POWER INVESTMENTS Enerji ve Enerji Yatırımları
20

THERMAL POWER PLANTS Termik Santraller
22

WIND POWER PLANTS Rüzgar Santralleri
26

GEOTHERMAL POWER PLANTS Jeotermal Santraller
28

HYDROELECTRıC POWER PLANTS Hidroelektrik Santraller
32

02 - WATER STRUCTURES Su Yapıları
34

DAMS AND HYDROELECTRıC POWER PLANTS Barajlar ve Hidroelektrik Santraller
36

WATER TREATMENT PLANTS Su Tasfiye Tesisleri
38

HARBORS Limanlar
40

IRRIGATION SYSTEMS Sulama Sistemleri
41

03 - INFRASTRUCTURE Altyapı
42

METRO Metrolar
44

ROADS AND BRIDGES Yollar ve Köprüler
48

PIPELINES Boru Hatları
50

04 - INDUSTRY Endüstri
52

REFINERIES AND PETROCHEMICAL FACILITIES Rafineriler ve Petrokimya Tesisleri
54

INDUSTRIAL FACILITIES Sanayi Yapıları
56

CEMENT FACTORIES Çimento Fabrikaları
58

05 - BUILDINGS Binalar
60

HOTELS Oteller
62

HOUSING AND BUSINESS CENTERS Konut ve İş Merkezleri
64

MASS HOUSING Toplu Konutlar
66

UNIVERSITY AND DORMITORY BUILDINGS Üniversite ve Yurt Binaları
68

HOSPITALS Hastaneler
70

SOCIAL RESPONSBILITIES Sosyal Sorumluluklar
74

GROUP COMPANIES Grup Şirketleri
76

ADDRESSES Adresler
84